ક copyright પિરાઇટ અને પરવાનગી


જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, અંદરની બધી સામગ્રીની વેબસાઇટ © છે ©SDTEST. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.

અનુવાદ અને પુન r ઉત્પાદન માટે અધિકારો અને પરવાનગી

ક copyright પિરાઇટ પરવાનગી મેળવવી એ માલિકની સર્જનાત્મક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવા માટે ક copyright પિરાઇટ માલિકની સંમતિ મેળવવાની પ્રક્રિયા છે. પરવાનગી મેળવવી ઘણીવાર "લાઇસન્સિંગ" કહેવામાં આવે છે; જ્યારે તમારી પાસે પરવાનગી હોય, ત્યારે તમારી પાસે કામનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇસન્સ છે.

લાઇસન્સ

વપરાશકર્તા લાઇસન્સ અને ખરીદી અને ઉપયોગ કરવાની અન્ય તકો SDTEST તાલીમ, શિક્ષણ અને પ્રસાર માટે આંતરિક રીતે ક copy પિરાઇટ કરેલી સામગ્રી સંપર્ક દ્વારા ઉપલબ્ધ છે SDTEST. અમારી લાઇસેંસિંગ પ્રક્રિયાઓ વિશે વધુ જાણવા માટે, કૃપા કરીને મેઇલ કરો copyright@sdtest.us.

પરવાનગી
 
જો તમે વાપરવા માંગતા હો SDTEST મર્યાદિત ધોરણે વ્યક્તિગત ઉપયોગ સિવાયની સામગ્રી, તમારે આવશ્યક છે ટપાલ copyright@sdtest.us. SDTEST દરેક વિનંતીને કેસ-બાય-કેસ આધારે સમીક્ષા કરે છે, અને તમારી વિનંતીને તેના વિવેકબુદ્ધિમાં મંજૂરી આપી શકે છે અથવા નહીં. તમારી વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરવા માટે કૃપા કરીને 4-6 અઠવાડિયાની મંજૂરી આપો. જો તમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ America ફ અમેરિકાની બહારથી તમારી વિનંતીને ઇમેઇલ કરી રહ્યાં છો, તો કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો કે તમારી વિનંતીને યોગ્ય વ્યક્તિને રૂટ કરવામાં અમને સહાય કરવા માટે તે વિષયની લાઇનમાં "આંતરરાષ્ટ્રીય પરવાનગી વિનંતી" છે.

ક copyright પિરાઇટ અથવા બૌદ્ધિક સંપત્તિનું ઉલ્લંઘન

જો તમને લાગે છે કે તમારું કાર્ય સાઇટ પર એવી રીતે ઉપલબ્ધ કરાયું છે કે જે ક copyright પિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરે છે, અથવા તમારા બૌદ્ધિક સંપત્તિ હકોનું અન્યથા સાઇટના સંબંધમાં ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે, તો કૃપા કરીને પ્રદાન કરો copyright@sdtest.us નીચેની માહિતી:
(1) કૉપિરાઇટ અથવા અન્ય બૌદ્ધિક સંપદા હિતના માલિક વતી કાર્ય કરવા માટે અધિકૃત વ્યક્તિની ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા ભૌતિક હસ્તાક્ષર;
(2) કૉપિરાઇટ કરેલા કાર્ય અથવા અન્ય બૌદ્ધિક સંપત્તિનું વર્ણન કે જેનો તમે દાવો કરો છો તેનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે;
(3) તમે દાવો કરો છો કે ઉલ્લંઘન કરતી સામગ્રી સેવામાં ક્યાં સ્થિત છે તેનું વર્ણન;
(4) તમારું સરનામું, ટેલિફોન નંબર અને ઈ-મેલ સરનામું;
(5) તમારા દ્વારા નિવેદન કે તમે સદ્ભાવનાથી માનો છો કે વિવાદિત ઉપયોગ કૉપિરાઇટ અથવા બૌદ્ધિક સંપદા માલિક, તેના એજન્ટ અથવા કાયદા દ્વારા અધિકૃત નથી; અને
(6) તમારા દ્વારા નિવેદન, ખોટી જુબાનીના દંડ હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે, કે તમારી સૂચનામાંની ઉપરની માહિતી સચોટ છે અને તમે કૉપિરાઇટ અથવા બૌદ્ધિક સંપત્તિના માલિક છો અથવા કૉપિરાઇટ અથવા બૌદ્ધિક સંપત્તિ માલિક વતી કાર્ય કરવા માટે અધિકૃત છો.
×
તમે એક ભૂલ શોધવા
તમારા સાચા સંસ્કરણ પ્રસ્તાવ
કારણ કે ઇચ્છિત તમારા ઈ-મેલ દાખલ કરો
મોકલો
રદ કરો
Bot
sdtest
1
હાય ત્યાં! મને તમને પૂછવા દો, શું તમે સર્પાકાર ગતિશીલતાથી પહેલાથી પરિચિત છો?