පොත පදනම් ටෙස්ට් «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
අනුග්රාහකයන්

සේවාව සඳහා ගෙවීම් පිළිබඳ තොරතුරු


අන්තර්ජාල සේවය "සර්පිලාකාර ගතික පරීක්ෂණය" නොමිලේ.

ඔබ ගෙවන්නේ ප්රවේශය සඳහා පමණි සංඛ්යාලේඛන.

නමුත් ව්යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පුණ්ය මූල්ය ආධාර පිළිගැනීම ගැන අපි සතුටු වන අතර, පරීක්ෂණයෙන් පසු අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.×
දෝෂයක් ඔබව සොයා
ඔබේ නිවැරදි නිකුතුවට යෝජනා කරනවා
කැමති පරිදි ඔබගේ ඊ-තැපැල් ඇතුලත් කරන්න
යැවීමේ
අවලංගු කරන්න
Bot
sdtest
1
ආයුබෝවන් කොහොම ද! මම ඔබෙන් අහන්නම්, ඔබ දැනටමත් සර්පිලාකාර ගතිකතාවයන් ගැන හුරුපුරුදුද?