kitap esaslanýan barlag «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Hemaýatkärler

Hyzmatyň düzgünleri


Siz kitap esasly mugt synagda "Spiral dinamikasy: Bahalary, ýolbaşçylygy we üýtgetmek "(ISBN-13: 978-140513562) - fokuz ýa-da "Termometr". Synag, jümleleri ýakýan 5 jümleden we wariantlardan durýar.

Möhüm tertibi üçin diňe üç wariant saýlamaly, aňlatma bilen beýanatmak üçin iň esasy zat saýlamaga doly laýyk saýlamaly.

Synagy tamamlanyňyzdan soň, netijäňiz bilen baglanyşyk bilen iberilmeli e-poçta salgysyny görkezmegiňizi haýyş edýäris.

Synagdan çäksiz wagtdan geçip bilersiňiz. Sebäbi her netijäni aýratyn baglanyşdyryja saklaýarys.

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?