Bahasy


Hyzmatlary 1 (bir) wagtdan köp ulanan bolsaňyz, sizde aýratyn statistika bar.

Iş üçin eýýäm iş üçin hyzmaty ulanan bolsaňyz, iş statistikaňyz bar.

Mundan başga-da,, şahsyýetiň ýa-da iş netijelerini deňeşdirmek üçin hyzmatyň umumy girew goýujy statistika bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

Statistika girmek üçin programma üpjünçiligimiziň hyzmatyny ulanmaly (SaaS) A ekýänsoň elýeterli boljak) Şahsy hasap.

Hyzmat hökmünde tölenen nyrhlara (lar) programma üpjünçiligine girmek (SaaSbanka pul alanyndan soň awtomatiki usulda işjeňleşdirilýär.

Hususy adamlar üçin bahalar
are valid until 2023-06-30 24:00 UTC (GMT)

şu gün: 2023.06.07
Maglumat bazasy: 71069
Ýurtlar: 168
Meniň SDT
 • ediş möhleti: 1 ýyl
 • barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 USD
1 ýyl üçin 

da aý 0.08 USD

Meniň SDT +
 • Barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Filtrler: şahsy еmail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki 1 saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi we bir saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça (1 ýurt ýa-da 1 Dil)"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 USD
1 aý üçin 

1.99 USD
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.66 USD

2.99 USD
3 aýlar üçin 

+ 2 aý sowgat hökmünde = 5 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.59 USD

3.99 USD
4 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 7 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.57 USD

4.99 USD
5 aýlar üçin 

+ 4 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.55 USD

5.99 USD
6 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 11 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.54 USD

6.99 USD
7 aýlar üçin 

+ 6 aý sowgat hökmünde = 13 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.53 USD

7.99 USD
8 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 15 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.53 USD

8.99 USD
9 aýlar üçin 

+ 8 aý sowgat hökmünde = 17 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

9.99 USD
10 aýlar üçin 

+ 9 aý sowgat hökmünde = 19 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

10.99 USD
11 aýlar üçin 

+ 10 aý sowgat hökmünde = 21 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

11.99 USD
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

Barlag
 • Ediş möhleti: 1 ýyl
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň poçta
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň diňe gaty Tablisa "barlag netijeleri giňelmesi"
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 USD
1 ýyl üçin 

da aý 0.83 USD

Barlag +
V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň e-mail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň barlag netijeleri grafiki we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Language) üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar anket gatnaşyjylaryň "barlag netijeleri giňelmesi" we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Dil) tutuş bazasy ortaça
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 USD
1 aý üçin 

3.99 USD
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.33 USD

4.99 USD
3 aýlar üçin 

+ 2 aý sowgat hökmünde = 5 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.99 USD

6.99 USD
4 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 7 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.99 USD

7.99 USD
5 aýlar üçin 

+ 4 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.88 USD

9.59 USD
6 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 11 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.87 USD

11.19 USD
7 aýlar üçin 

+ 6 aý sowgat hökmünde = 13 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.86 USD

12.79 USD
8 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 15 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.85 USD

14.39 USD
9 aýlar üçin 

+ 8 aý sowgat hökmünde = 17 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.84 USD

15.89 USD
10 aýlar üçin 

+ 9 aý sowgat hökmünde = 19 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.83 USD

17.39 USD
11 aýlar üçin 

+ 10 aý sowgat hökmünde = 21 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.82 USD

18.79 USD
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.81 USD

 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 aý üçin 

3.78 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

5.67 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

7.56 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

9.45 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

11.34 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

13.23 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

15.12 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

17.01 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

18.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

20.8 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

22.69 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

Tablisa raporu
 • Tablisa meýdanlary sanawy: ýyl, aý, reňk, ýurt, Dil
 • Baha Field: reňk sany
 • Bahasy bilen jemlemek: sany
 • Row Jemi Sütun Jemi% Grand Jemi% bolan%: ýaly bahasy görkez
 • Grafik: Hawa
 • MS Excel eksport No:
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 USD
1 aý üçin 

19.99 USD
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 6.66 USD

29.99 USD
3 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 6 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.99 USD

38.99 USD
4 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.33 USD

48.99 USD
5 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 12 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.08 USD

58.99 USD
6 aýlar üçin 

+ 12 aý sowgat hökmünde = 18 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 3.27 USD

68.99 USD
7 aýlar üçin 

+ 17 aý sowgat hökmünde = 24 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.87 USD

76.99 USD
8 aýlar üçin 

+ 22 aý sowgat hökmünde = 30 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.56 USD

86.99 USD
9 aýlar üçin 

+ 27 aý sowgat hökmünde = 36 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.41 USD

95.99 USD
10 aýlar üçin 

+ 32 aý sowgat hökmünde = 42 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.28 USD

105.99 USD
11 aýlar üçin 

+ 37 aý sowgat hökmünde = 48 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.2 USD

114.99 USD
1 ýyl üçin 

+ 48 aý sowgat hökmünde = 60 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.91 USD

V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 aý üçin 

3.78 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

5.67 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

7.56 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

9.45 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

11.34 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

13.23 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

15.12 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

17.01 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

18.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

20.8 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

22.69 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

Meniň adym subdomain
 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 aý üçin 

3.78 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

5.67 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

7.56 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

9.45 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

11.34 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

13.23 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

15.12 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

17.01 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

18.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

20.8 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

22.69 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

meniň Logo
 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

Soňky aýda işgärler bilen baglanyşykly kompaniýalaryň hereketleri (hawa / ýok)
Işgärleriň hereketleri bilen baglanyşykly işgärleri bilen baglanyşykly işgärleri 2022-nji ýylda "Koarid-19 pandim" we dünýä ykdysadyýetine täsiri sebäpli 2022-nji ýylda aýratyn ähmiýete eýe. Bu pikir soralyşyklar soňky aýda öz işgärleri hakda kompaniýalar tarapyndan kabul edilen çärelere düşünmäge synanyşýar. Korrelýasiýa, bu jogap mümkinçilikleriň arasynda we spiraliýa dinamylaryň arasynda aňladylýan özüni alyp barşynyň dürli dünýädäki beýleki taraplaryň arasynda nähili tapawutlanýandygyny aňladýan täsirli çagalar üçin dürli dermanlaryň ýagdaýyna gönükdirilen täsiri boýunça aňladýan hereketleriň dürli taraplara nähili täsir edýändigini görkezýär. Bu çaknyşykda spirallaryň görnüşleri bilen spirallaryň reňkleri bilen spirallaryň reňkleri bilen dünýäniň özençüleriniň özüni alyp barşynyň gerimlerine nädip ýagtylyk edendigini öwrenmegi maksat edinýär. Possible hypotheses that can be derived from the correlation data between answer options and behavior patterns denoted by colors in Spiral Dynamics may be: "Gyzyl" dünýäsiniň ýokary paýy bilen işgärleriň işgärleri azaltmak we agressiw azalmagy azaltmak üçin kompaniýalar. Jogaplaryň çaknyşyk opsiýalarynyň we sparal dinamikalarynyň jogaplaryňyzy barlamak arkaly, işgärleriniň özüni alyp barşyna salgylanmalary we bu öz-özüňi yzarlaýan kompaniýalaryň özüni alyp barşyny alup bileris.
999 USD
1 ýyl üçin 

Gorkuz
Gorky hemmämiz hem täsir edýän tebigy we ähliumumy duýgydyr. Güýçli fobiýanyň agyr fobiýa-a çenli köp görnüşden gelip biler. Spiral dinamikasynda ulanylýan gorky we reňkleriň arasyndaky baglanyşyk, özüne çekenleriň geçmegi we ýokaryk-nyksdyryjylyklaryň geçişinde we ýokaryk gorlary dinamika boýunça ajaýyp perspektion hödürleýär. Gorky we özüni alyp barşyň arasyndaky baglanyşykda düşünmek, dolandyrylyp, ýeňip boljakdygyny açarys diýip düşünmekden hoşal.
999 USD
1 ýyl üçin 

Meniň ýurduma ýüzbe-ýüz bolýan iň uly meseleler
Her ýurt raýatlarynyň aburlanyşyna täsir edip biljek üýtgeşik kynçylyklary durýar. Bu pikirler, degişli ýurtdaky adamlaryň öňünde ýaşaýan iň möhüm meselelerine düşünmäge synanyşýar. Bu kynçylyklar infolýasiýa ylymlylygy, zorlukly jenaýat işinden, hökümetiň üýtgemeginden, hökümetiň üýtgemeginden, bikanun immigrasiýa, jelime we infrastruktura şertleri ýaly giňden ýaýradýar. Bu meseleler bilen ulanylýan bu çeşmelerde dürli derwezeleriň arasynda ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk dürli taraplaryň bu kynçylyklara nädip düşünip we çözýänleriň arasyndaky täsiri nähili täsiri uly täsir edýändigini görkezýär. Bu pikir soralyşyň bu möhüm meselelerde başdan geçirendiklerini we ösüp, bu kynçylyklar bilen giňişlikdäki reňkler arasyndaky gatnaşyklaryny öwrenmek üçin çyra.
999 USD
1 ýyl üçin 

Üstünlikli toparlary guranyňyzda haýsy häsiýetleri we başarnyklary ulanýarlar?
Liderlik, üstünlikli toparlaryň ösmegi möhüm tarapydyr. Saglyk lideriň öz toparynyň gollanmalaryna gönükdirilen häsiýetleriň we başarnyklaryň birleşiginiň birleşigine eýe. Bu liderlik häsiýetleşýän häsiýetleri we başarnyklarynda ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk, möhüm ýolbaşçylary işläp düzýän ugurlary özboluşly perspektiwany hödürleýär. Bu çaknyşyk, ýeňiş gazanan topar gurmak we bu häsiýetlere we spiral dinamika dilinde ulanylýan gapagyň arasyndaky gatnaşyklara düşünmek esasy häsiýetleri we başarnyklaryny öwrenmegi maksat edinýär.
999 USD
1 ýyl üçin 

Bosbiýa uly lider näme edýär?
Liderlik guramanyň we işgärleriniň üstünliginde möhüm rol oýnaýar. Ajaýyp lider, toparyny iň elinden gelenini etmäge we höweslendirýän aýratyn häsiýetlere eýe. Saýlaw duýgudaşlyk, ynam dogruçyllygynyň üç mitatylygyny we başgalara päsgelçilik döredýär we beýlekilere we ýolbaşçylyga täsirini öwrenýär. Bu häsiýetleriň we Spiraliýa çokyndaky ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk uly ýolbaşçylaryň ösmegi barada ajaýyp isleg üpjün edýär. Bu çaknyşyk duýgudaşlygyň, ynam Hazyryň, ynamyň dogrudygyny we başlyklyk edýän hem başlyk döretmäge, bu häsiýetleriň we spiral dinamikasyndaky ulanylýan adamlara gözegçilik etmek üçin güýç döredilmegini maksat edinýär.
999 USD
1 ýyl üçin 

Adamlary işde üstünlik gazanýan näme edýär?
Iş ýerinde üstünlikler köplenç şahsy häsiýetleriň we başarnyklaryň utgaşmagyna baglydyr. Üýtgemegiň we dogruçyllygyň iş ýerinde üstünlik gazanmagyna isleg bildirmek, iş ýerindäki üstünliklerine täsir edip biljek ähli zerur häsiýetlerdir. Saýlaw bu dört häsiýetiň deňeşdirilen ähmiýetine we nädip täsirleşýändigine düşünmek üçin çalyşmak göz öňünde tutýar. Bu häsiýetleriň we spiral dinamodesinde ulanylýan reňkleriň arasyndaky baglanyşyk, iş ýerindäki üstünlikli adamlary işläp düzmek üçin ajaýyp nukdaýn geçirmegi teklip edýär. Bu kararda işde üstünlik gazanmak üçin we üýtgedilişiň ösüşini, üýtgemegi, öwezini dolmak, uýgunlaşmagyň roluny öwrenmegi, bu häsiýetleri we spiral dinamika dilinde ulanylýan gökleri öwrenmek üçin duýgudaşlyk bildirýär.
999 USD
1 ýyl üçin 

Psihologiki abadançylyk
Psihologiki abadançylyk, umumy saglyga möhüm tarap we şahsyýetiň akyl saglygynyň dürli ölçeglerini gurşap alýar. Bir adamyň psihologiki ýagdaýyna 42 elementli psihology abadançylyk (pwt) gerf, noshewreý abraýy (pwt) gerf, şahsyýetiň pişjusyna baha bermek we düşünmek üçin möhüm gural hökmünde ýüze çykdy. Bu şerti öz neşiri "Psihologiki abatlaýyş hem alnyp barylýan psihologiki abadanlaşdyrylan bölümlere üstünlik gazanan maslahatlara görä gymmatly manylar hödürleýär:" Komponahologiki taýdan uly üstünliklere ýetenler üçin gymmatly manylar hödürleýär: "psihologiki taýdan gowy baha berýän komponentlere üstünlikleri hödürleýär:" Komponologiki abadançylyga goşant goşýan komponentler kabellerine. Bu çaknyşyk psihologiki abraýly şkalada dürli-düşünjäniň giňden ýaýramagy we şahsyýetleriň umumy göwrümli ýagdaýyny öwrenmegi maksat edinýär. Spiraliýa abadançylygynda iň uly abadançylyk we hassylyň edilen araçylyk (pwt) gerimi we özüni alyp barşynyň arasynda şahsyýetiň psihologiki ýagdaýyna nähili täsir edip biljekdigi barada niýetli perspektiw hödürleýär. Korrelasiýalary ekspreatinasiýalarynda spiral dinamikasynda reňkleriň arasynda özüni görkezýän gepleşýänleriň arasynda, dürli dünýäniň dürli künjeginiň ähmiýeti bilen baglanyşykly bolup biljekdigi barada, käbir gözlegleriň arasynda ajaýyp goňuralary döretmek mümkin, anyklyklaryň ölçegleri bilen baglanyşykly bolup biljekdigi hakda ajaýyp goňuralary döretmek mümkin. Bu çaklamalar adamyň psihologiki ýagdaýyna we umumy abadançylygyna has çuňňur düşünmäge goşant goşuň.
999 USD
1 ýyl üçin 

10000 USD
1 aý üçin 

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?