Bahasy


Hyzmatlary 1 (bir) wagtdan köp ulanan bolsaňyz, sizde aýratyn statistika bar.

Iş üçin eýýäm iş üçin hyzmaty ulanan bolsaňyz, iş statistikaňyz bar.

Mundan başga-da,, şahsyýetiň ýa-da iş netijelerini deňeşdirmek üçin hyzmatyň umumy girew goýujy statistika bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

Statistika girmek üçin programma üpjünçiligimiziň hyzmatyny ulanmaly (SaaS) A ekýänsoň elýeterli boljak) Şahsy hasap.

Hyzmat hökmünde tölenen nyrhlara (lar) programma üpjünçiligine girmek (SaaSbanka pul alanyndan soň awtomatiki usulda işjeňleşdirilýär.

Hususy adamlar üçin bahalar
are valid until 2023-01-31 24:00 UTC (GMT)

şu gün: 2023.01.31
Maglumat bazasy: 67620
Ýurtlar: 168
Meniň SDT
 • ediş möhleti: 1 ýyl
 • barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 USD
1 ýyl üçin 

da aý 0.08 USD

Meniň SDT +
 • Barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Filtrler: şahsy еmail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki 1 saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi we bir saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça (1 ýurt ýa-da 1 Dil)"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 USD
1 aý üçin 

1.99 USD
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.66 USD

2.99 USD
3 aýlar üçin 

+ 2 aý sowgat hökmünde = 5 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.59 USD

3.99 USD
4 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 7 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.57 USD

4.99 USD
5 aýlar üçin 

+ 4 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.55 USD

5.99 USD
6 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 11 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.54 USD

6.99 USD
7 aýlar üçin 

+ 6 aý sowgat hökmünde = 13 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.53 USD

7.99 USD
8 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 15 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.53 USD

8.99 USD
9 aýlar üçin 

+ 8 aý sowgat hökmünde = 17 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

9.99 USD
10 aýlar üçin 

+ 9 aý sowgat hökmünde = 19 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

10.99 USD
11 aýlar üçin 

+ 10 aý sowgat hökmünde = 21 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

11.99 USD
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 USD

Barlag
 • Ediş möhleti: 1 ýyl
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň poçta
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň diňe gaty Tablisa "barlag netijeleri giňelmesi"
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 USD
1 ýyl üçin 

da aý 0.83 USD

Barlag +
V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň e-mail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň barlag netijeleri grafiki we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Language) üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar anket gatnaşyjylaryň "barlag netijeleri giňelmesi" we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Dil) tutuş bazasy ortaça
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 USD
1 aý üçin 

3.99 USD
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.33 USD

4.99 USD
3 aýlar üçin 

+ 2 aý sowgat hökmünde = 5 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.99 USD

6.99 USD
4 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 7 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.99 USD

7.99 USD
5 aýlar üçin 

+ 4 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.88 USD

9.59 USD
6 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 11 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.87 USD

11.19 USD
7 aýlar üçin 

+ 6 aý sowgat hökmünde = 13 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.86 USD

12.79 USD
8 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 15 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.85 USD

14.39 USD
9 aýlar üçin 

+ 8 aý sowgat hökmünde = 17 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.84 USD

15.89 USD
10 aýlar üçin 

+ 9 aý sowgat hökmünde = 19 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.83 USD

17.39 USD
11 aýlar üçin 

+ 10 aý sowgat hökmünde = 21 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.82 USD

18.79 USD
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.81 USD

 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 aý üçin 

3.78 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

5.67 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

7.56 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

9.45 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

11.34 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

13.23 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

15.12 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

17.01 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

18.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

20.8 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

22.69 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

Tablisa raporu
 • Tablisa meýdanlary sanawy: ýyl, aý, reňk, ýurt, Dil
 • Baha Field: reňk sany
 • Bahasy bilen jemlemek: sany
 • Row Jemi Sütun Jemi% Grand Jemi% bolan%: ýaly bahasy görkez
 • Grafik: Hawa
 • MS Excel eksport No:
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 USD
1 aý üçin 

19.99 USD
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 6.66 USD

29.99 USD
3 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 6 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.99 USD

38.99 USD
4 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.33 USD

48.99 USD
5 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 12 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.08 USD

58.99 USD
6 aýlar üçin 

+ 12 aý sowgat hökmünde = 18 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 3.27 USD

68.99 USD
7 aýlar üçin 

+ 17 aý sowgat hökmünde = 24 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.87 USD

76.99 USD
8 aýlar üçin 

+ 22 aý sowgat hökmünde = 30 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.56 USD

86.99 USD
9 aýlar üçin 

+ 27 aý sowgat hökmünde = 36 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.41 USD

95.99 USD
10 aýlar üçin 

+ 32 aý sowgat hökmünde = 42 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.28 USD

105.99 USD
11 aýlar üçin 

+ 37 aý sowgat hökmünde = 48 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.2 USD

114.99 USD
1 ýyl üçin 

+ 48 aý sowgat hökmünde = 60 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.91 USD

V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 aý üçin 

3.78 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

5.67 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

7.56 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

9.45 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

11.34 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

13.23 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

15.12 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

17.01 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

18.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

20.8 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

22.69 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

Meniň adym subdomain
 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 aý üçin 

3.78 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

5.67 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

7.56 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

9.45 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

11.34 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

13.23 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

15.12 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

17.01 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

18.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

20.8 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

22.69 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 USD

meniň Logo
 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
1 aý üçin 

19.48 USD
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 USD

27.97 USD
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 USD

36.96 USD
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 USD

45.95 USD
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 USD

53.95 USD
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 USD

61.94 USD
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 USD

69.93 USD
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 USD

77.92 USD
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 USD

85.91 USD
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 USD

93.91 USD
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 USD

99.9 USD
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 USD

 • 9
999 USD
1 ýyl üçin 

 • 10
10000 USD
1 aý üçin 

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?