Τιμή


Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία περισσότερο από 1 (ένα) χρόνο, τότε έχετε μεμονωμένα στατιστικά στοιχεία.

Έχετε στατιστικά στοιχεία εργασίας εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για εργασία.

Επιπλέον, ενδέχεται να ενδιαφέρεστε για τα γενικά απρόσωπα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας από το 2013 για να συγκρίνετε τα ατομικά ή τα αποτελέσματα της εργασίας με "γενικές τάσεις".

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία λογισμικού μας (SaaS), η οποία θα είναι διαθέσιμη μετά τη δημιουργία α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.

Πρόσβαση στο λογισμικό (u -u) ως υπηρεσία (SaaS) ενεργοποιείται αυτόματα αφού η τράπεζα επιβεβαιώνει την παραλαβή των χρημάτων.

Οι τιμές για τους ιδιωτικούς
are valid until 2023-06-30 24:00 UTC (GMT)

ημερομηνία σήμερα: 2023.06.02
Βάση δεδομένων: 70980
Χώρες: 168
Μου SDT
 • Περίοδος ισχύος: 1 έτος
 • Αναζητήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών: όχι περισσότερο από 3 προσωπικές еmail
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής τεστ
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής τεστ»
 • Εξαγωγή στο MS Word: ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 USD
για 1 χρόνο 

ή 0.08 USD ανά μήνα

Μου SDT +
 • Αναζητήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών: όχι περισσότερο από 3 προσωπικές еmail
 • Φίλτρα: προσωπική еmail + μία χώρα ή μία γλώσσα
 • Διαγράμματα: το διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής δοκιμής και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για το επιλεγμένο φίλτρο 1
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής δοκιμής και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για το ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Language)»
 • Εξαγωγή στο MS Word: ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 USD
για 1 μήνα 

1.99 USD
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.66 USD

2.99 USD
για 3 μήνες 

+ 2 μήνες δώρο = 5 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.59 USD

3.99 USD
για 4 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 7 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.57 USD

4.99 USD
για 5 μήνες 

+ 4 μηνών ως δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.55 USD

5.99 USD
για 6 μήνες 

+ 5 μήνες ως δώρο = 11 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.54 USD

6.99 USD
για 7 μήνες 

+ 6 μήνες ως δώρο = 13 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.53 USD

7.99 USD
για 8 μήνες 

+ 7 μήνες, ως δώρο = 15 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.53 USD

8.99 USD
για 9 μήνες 

+ 8 μήνες ως δώρο = 17 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

9.99 USD
για 10 μήνες 

+ 9 μήνες ως δώρο = 19 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

10.99 USD
για 11 μήνες 

+ 10 μήνες, ως δώρο = 21 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

11.99 USD
για 1 χρόνο 

+ 11 μήνες ως δώρο = 23 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

Επισκόπηση
 • Περίοδος ισχύος: 1 έτος
 • Φίλτρα: e-mail των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών» των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 USD
για 1 χρόνο 

ή 0.83 USD ανά μήνα

Επισκόπηση +
V.U.C.A σχεδιαστής δημοσκόπηση
My Name Υποκατηγορία
Λογότυπο μου
 • Φίλτρα: e-mail του συμμετέχοντες στην έρευνα + μία χώρα ή μία γλώσσα
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών των συμμετεχόντων στην έρευνα και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Language)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών» των συμμετεχόντων στην έρευνα και ο μέσος όρος του συνόλου δεδομένων για ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Γλώσσα)
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.99 USD
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.33 USD

4.99 USD
για 3 μήνες 

+ 2 μήνες δώρο = 5 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.99 USD

6.99 USD
για 4 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 7 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.99 USD

7.99 USD
για 5 μήνες 

+ 4 μηνών ως δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.88 USD

9.59 USD
για 6 μήνες 

+ 5 μήνες ως δώρο = 11 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.87 USD

11.19 USD
για 7 μήνες 

+ 6 μήνες ως δώρο = 13 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.86 USD

12.79 USD
για 8 μήνες 

+ 7 μήνες, ως δώρο = 15 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.85 USD

14.39 USD
για 9 μήνες 

+ 8 μήνες ως δώρο = 17 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.84 USD

15.89 USD
για 10 μήνες 

+ 9 μήνες ως δώρο = 19 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.83 USD

17.39 USD
για 11 μήνες 

+ 10 μήνες, ως δώρο = 21 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.82 USD

18.79 USD
για 1 χρόνο 

+ 11 μήνες ως δώρο = 23 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.81 USD

 • Το VUCA είναι ένα ακρωνύμιο - για την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια και για την αναγνώρισή τους εκτός από τις λειτουργίες του τιμολογίου "Poll +" προσφέρει:
 • Δημιουργήστε τη δημοσκόπησή σας (προσθέστε τις ερωτήσεις σας) εκτός από τις πέντε δηλώσεις SDTEST
 • Συλλέξτε απαντήσεις διαφορετικών τύπων: Σύντομη απάντηση, Παράγραφος, Αριθμός, Ένα από τη λίστα, Πλαίσια ελέγχου, Αναπτυσσόμενο μενού, Αναπτυσσόμενο μενού κλίμακας, Πλέγμα πολλαπλών επιλογών, Ημερομηνία και ώρα
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης: Charts, V.U.C.A. έκθεση, πίνακας συσχέτισης (οι ερωτήσεις σας με τα χρώματα του Spiral Dynamics από Student, Spearman)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, V.U.C.A. έκθεση, ο πίνακας συσχέτισης
 • Παραδείγματα παρέχονται από τον σύνδεσμο https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.78 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

5.67 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

7.56 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

9.45 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

11.34 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

13.23 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

15.12 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

17.01 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

18.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

20.8 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

22.69 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

Συγκεντρωτικοί πίνακες
 • λίστα Συγκεντρωτικού Πίνακα Πεδία: Έτος, Μήνας, χρώμα, χώρα, γλώσσα
 • Πεδίο Τιμή: Καταμέτρηση των χρωμάτων
 • Συνοψίζουν Αξίες Από: COUNT
 • Δείτε τιμές Όπως:% των Row Total,% της στήλης Σύνολο,% του Grand Total
 • Γραφήματος: Ναι
 • Εξαγωγή στο MS Excel: Όχι
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.99 USD
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 6.66 USD

29.99 USD
για 3 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 6 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.99 USD

38.99 USD
για 4 μήνες 

+ 5 μήνες δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.33 USD

48.99 USD
για 5 μήνες 

+ 7 μηνών ως δώρο = 12 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.08 USD

58.99 USD
για 6 μήνες 

+ 12 μήνες ως δώρο = 18 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 3.27 USD

68.99 USD
για 7 μήνες 

+ 17 μήνες ως δώρο = 24 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.87 USD

76.99 USD
για 8 μήνες 

+ 22 μήνες, ως δώρο = 30 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.56 USD

86.99 USD
για 9 μήνες 

+ 27 μήνες ως δώρο = 36 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.41 USD

95.99 USD
για 10 μήνες 

+ 32 μήνες ως δώρο = 42 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.28 USD

105.99 USD
για 11 μήνες 

+ 37 μήνες, ως δώρο = 48 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.2 USD

114.99 USD
για 1 χρόνο 

+ 48 μήνες ως δώρο = 60 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.91 USD

V.U.C.A σχεδιαστής δημοσκόπηση
My Name Υποκατηγορία
Λογότυπο μου
 • Το VUCA είναι ένα ακρωνύμιο - για την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια και για την αναγνώρισή τους εκτός από τις λειτουργίες του τιμολογίου "Poll +" προσφέρει:
 • Δημιουργήστε τη δημοσκόπησή σας (προσθέστε τις ερωτήσεις σας) εκτός από τις πέντε δηλώσεις SDTEST
 • Συλλέξτε απαντήσεις διαφορετικών τύπων: Σύντομη απάντηση, Παράγραφος, Αριθμός, Ένα από τη λίστα, Πλαίσια ελέγχου, Αναπτυσσόμενο μενού, Αναπτυσσόμενο μενού κλίμακας, Πλέγμα πολλαπλών επιλογών, Ημερομηνία και ώρα
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης: Charts, V.U.C.A. έκθεση, πίνακας συσχέτισης (οι ερωτήσεις σας με τα χρώματα του Spiral Dynamics από Student, Spearman)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, V.U.C.A. έκθεση, ο πίνακας συσχέτισης
 • Παραδείγματα παρέχονται από τον σύνδεσμο https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.78 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

5.67 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

7.56 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

9.45 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

11.34 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

13.23 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

15.12 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

17.01 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

18.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

20.8 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

22.69 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

My Name Υποκατηγορία
 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.78 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

5.67 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

7.56 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

9.45 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

11.34 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

13.23 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

15.12 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

17.01 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

18.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

20.8 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

22.69 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

Λογότυπο μου
 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

Ενέργειες εταιρειών σε σχέση με το προσωπικό τον τελευταίο μήνα (ναι / όχι)
Οι ενέργειες των εταιρειών σχετικά με το προσωπικό τους είχαν ιδιαίτερη σημασία το 2022 λόγω της πανδημίας του Covid-19 και του αντίκτυπού της στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή η δημοσκόπηση επιδιώκει να κατανοήσει τις ενέργειες των εταιρειών για το προσωπικό τους τον τελευταίο μήνα. Η συσχέτιση μεταξύ αυτών των επιλογών απάντησης και των προτύπων συμπεριφοράς που υποδηλώνονται από τα χρώματα της σπειροειδούς δυναμικής προσφέρει μια μοναδική προοπτική για το πώς οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το προσωπικό τους. Αυτή η δημοσκόπηση στοχεύει να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των επιλογών απάντησης και των χρωμάτων της σπειροειδούς δυναμικής και του τρόπου με τον οποίο αυτό μπορεί να ρίξει φως στα πρότυπα συμπεριφοράς των εταιρειών προς το προσωπικό τους. Πιθανές υποθέσεις που μπορούν να προκύψουν από τα δεδομένα συσχέτισης μεταξύ των επιλογών απάντησης και των προτύπων συμπεριφοράς που υποδηλώνονται από τα χρώματα στη σπειροειδή δυναμική μπορεί να είναι: Οι εταιρείες με υψηλότερο ποσοστό "κόκκινου" κοσμοθεωρίας τείνουν να μειώνουν το προσωπικό και να μειώσουν το κόστος επιθετικά. Με την εξέταση των συσχετισμών μεταξύ των επιλογών απάντησης και των προτύπων συμπεριφοράς της σπειροειδούς δυναμικής, μπορούμε να αποκτήσουμε γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς των εταιρειών προς το προσωπικό τους και να κάνουμε ενημερωμένες υποθέσεις σχετικά με τους υποκείμενους λόγους για αυτές τις συμπεριφορές.
999 USD
για 1 χρόνο 

Φόβοι
Ο φόβος είναι ένα φυσικό και καθολικό συναίσθημα που μας επηρεάζει όλους. Μπορεί να έρθει σε πολλές μορφές, που κυμαίνονται από ήπιο άγχος έως σοβαρή φοβία. Η συσχέτιση μεταξύ φόβου και χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη σπειροειδής δυναμική προσφέρει μια μοναδική προοπτική για τη δυναμική των συμπεριφορών και των φόβων με την πάροδο του χρόνου και σε όλες τις χώρες και τις γλώσσες των συμμετεχόντων στην έρευνα. Κερδίζοντας την κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των φόβων και των προτύπων συμπεριφοράς, ελπίζουμε να ρίξουμε φως στο πώς μπορούν να διαχειριστούν και να ξεπεραστούν.
999 USD
για 1 χρόνο 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η χώρα μου
Κάθε χώρα αντιμετωπίζει ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων που μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία των πολιτών της. Αυτή η δημοσκόπηση επιδιώκει να κατανοήσει τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα στις αντίστοιχες χώρες τους. Αυτές οι προκλήσεις κυμαίνονται από τον πληθωρισμό, την προσιτή υγειονομική περίθαλψη, τη βίαιη εγκληματικότητα, τη βία των πυροβόλων όπλων και τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε ευρύτερες ανησυχίες όπως η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα των δημόσιων σχολείων, η παράνομη μετανάστευση, ο ρατσισμός και οι συνθήκες υποδομής. Η συσχέτιση μεταξύ αυτών των προβλημάτων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη σπειροειδή δυναμική προσφέρει μια μοναδική προοπτική για το πώς οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις. Αυτή η δημοσκόπηση στοχεύει να ρίξει φως στα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητές μας και να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ αυτών των προκλήσεων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη σπειροειδή δυναμική.
999 USD
για 1 χρόνο 

Ποιες ιδιότητες και ικανότητες χρησιμοποιούν οι καλοί ηγέτες κατά την οικοδόμηση επιτυχημένων ομάδων;
Η ηγεσία είναι μια ουσιαστική πτυχή της οικοδόμησης επιτυχημένων ομάδων. Ένας καλός ηγέτης διαθέτει ένα συνδυασμό ποιότητας και ικανοτήτων που τους επιτρέπουν να καθοδηγούν και να παρακινήσουν την ομάδα τους προς την επίτευξη των στόχων τους. Η συσχέτιση μεταξύ αυτών των ηγετικών ιδιοτήτων και δεξιοτήτων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη δυναμική της σπειροειδούς προσφέρει μια μοναδική προοπτική για την ανάπτυξη επιρροών ηγετών. Αυτή η δημοσκόπηση στοχεύει να διερευνήσει τις βασικές ιδιότητες και τις δεξιότητες που καθιστούν έναν ηγέτη αποτελεσματικό στην οικοδόμηση μιας νικηφόρου ομάδας και να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη δυναμική της σπειροειδούς.
999 USD
για 1 χρόνο 

Τι κάνει ένα αφεντικό ένας μεγάλος ηγέτης;
Η ηγεσία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία ενός οργανισμού και των υπαλλήλων του. Ένας μεγάλος ηγέτης διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες που εμπνέουν και παρακινούν την ομάδα τους να εκτελέσουν στο καλύτερό τους. Η δημοσκόπηση διερευνά τα τρία κρίσιμα χαρακτηριστικά της ενσυναίσθησης, της αξιοπιστίας και της ενδυνάμωσης των άλλων και των επιπτώσεών τους στην ηγεσία. Η συσχέτιση μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη σπειροειδή δυναμική παρέχει μια μοναδική προοπτική για την ανάπτυξη μεγάλων ηγετών. Αυτή η δημοσκόπηση στοχεύει στην κατανόηση της σχετικής σημασίας της ενσυναίσθησης, της αξιοπιστίας και της ενδυνάμωσης των άλλων να καταστήσουν ένα αφεντικό ένα μεγάλο ηγέτη και να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη σπειροειδή δυναμική.
999 USD
για 1 χρόνο 

Τι κάνει τους ανθρώπους επιτυχημένους στη δουλειά;
Η επιτυχία στην εργασία εξαρτάται συχνά από ένα συνδυασμό προσωπικών ιδιοτήτων και δεξιοτήτων. Η ενσυναίσθηση, η προθυμία να μάθουν, η προσαρμοστικότητα της αλλαγής και η ειλικρίνεια είναι όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία του ατόμου στο χώρο εργασίας. Η δημοσκόπηση επιδιώκει να κατανοήσει τη σχετική σημασία αυτών των τεσσάρων ιδιοτήτων και πώς αλληλεπιδρούν. Η συσχέτιση μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη σπειροειδή δυναμική προσφέρει μια μοναδική προοπτική για την ανάπτυξη επιτυχημένων ατόμων στο χώρο εργασίας. Αυτή η δημοσκόπηση στοχεύει να διερευνήσει το ρόλο της ενσυναίσθησης, στην προθυμία να μάθει, στην προσαρμοστικότητα της αλλαγής και στην ειλικρίνεια στον προσδιορισμό της επιτυχίας στην εργασία και στην εξέταση της σχέσης μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη σπειροειδή δυναμική.
999 USD
για 1 χρόνο 

Ψυχολογική ευημερία
Η ψυχολογική ευημερία είναι μια ζωτική πτυχή της συνολικής ευεξίας και περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις της ψυχικής υγείας ενός ατόμου. Αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Carol D. Ryff, η κλίμακα Psychological Wellbeing (PWB) 42 θέσεων έχει αναδειχθεί ως ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την κατανόηση της ψυχολογικής κατάστασης ενός ατόμου. Αυτή η κλίμακα, που περιγράφεται λεπτομερώς στη δημοσίευση του RYFF "Αναθεωρημένη ψυχολογική ευημερία: πρόοδοι στην επιστήμη και την πρακτική", προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στα συστατικά που συμβάλλουν στην ψυχολογική ευημερία. Αυτή η δημοσκόπηση στοχεύει να διερευνήσει τις ποικίλες διαστάσεις της ψυχολογικής ευημερίας και στην καλύτερη κατανόηση της συνολικής ψυχικής υγείας των ατόμων, μεταφέροντας σε αυτή την ολοκληρωμένη κλίμακα. Η συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων για την κλίμακα της ψυχολογικής ευημερίας (PWB) που υποδηλώνονται από τα χρώματα στη δυναμική της σπειροειδούς προσφέρει μια ενδιαφέρουσα προοπτική για το πώς οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου. Με την εξέταση των συσχετισμών μεταξύ των ερωτήσεων της κλίμακας PWB και των προτύπων συμπεριφοράς που υποδηλώνονται από τα χρώματα στη σπειροειδή δυναμική, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν απίστευτες υποθέσεις σχετικά με το πώς οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένες διαστάσεις ψυχολογικής ευημερίας. Αυτές οι υποθέσεις μπορούν να ρίξουν φως στους υποκείμενους λόγους και τα πρότυπα πίσω από την ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου και συμβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση της γενικής ευημερίας τους.
999 USD
για 1 χρόνο 

10000 USD
για 1 μήνα 

×
Βρείτε κάποιο λάθος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ σωστή έκδοση ΣΑΣ
Συμπληρώστε το e-mail σας όπως επιθυμείτε
Στείλετε
Ματαίωση
Bot
sdtest
1
Γεια σου! Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, ήδη εξοικειωθείτε με τη δυναμική της σπειροειδούς;