Τιμή


Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία περισσότερο από 1 (ένα) χρόνο, τότε έχετε μεμονωμένα στατιστικά στοιχεία.

Έχετε στατιστικά στοιχεία εργασίας εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για εργασία.

Επιπλέον, ενδέχεται να ενδιαφέρεστε για τα γενικά απρόσωπα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας από το 2013 για να συγκρίνετε τα ατομικά ή τα αποτελέσματα της εργασίας με "γενικές τάσεις".

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία λογισμικού μας (SaaS), η οποία θα είναι διαθέσιμη μετά τη δημιουργία α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.

Πρόσβαση στο λογισμικό (u -u) ως υπηρεσία (SaaS) ενεργοποιείται αυτόματα αφού η τράπεζα επιβεβαιώνει την παραλαβή των χρημάτων.

Οι τιμές για τους ιδιωτικούς
are valid until 2023-02-28 24:00 UTC (GMT)

ημερομηνία σήμερα: 2023.02.03
Βάση δεδομένων: 67716
Χώρες: 168
Μου SDT
 • Περίοδος ισχύος: 1 έτος
 • Αναζητήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών: όχι περισσότερο από 3 προσωπικές еmail
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής τεστ
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής τεστ»
 • Εξαγωγή στο MS Word: ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 USD
για 1 χρόνο 

ή 0.08 USD ανά μήνα

Μου SDT +
 • Αναζητήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών: όχι περισσότερο από 3 προσωπικές еmail
 • Φίλτρα: προσωπική еmail + μία χώρα ή μία γλώσσα
 • Διαγράμματα: το διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής δοκιμής και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για το επιλεγμένο φίλτρο 1
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής δοκιμής και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για το ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Language)»
 • Εξαγωγή στο MS Word: ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 USD
για 1 μήνα 

1.99 USD
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.66 USD

2.99 USD
για 3 μήνες 

+ 2 μήνες δώρο = 5 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.59 USD

3.99 USD
για 4 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 7 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.57 USD

4.99 USD
για 5 μήνες 

+ 4 μηνών ως δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.55 USD

5.99 USD
για 6 μήνες 

+ 5 μήνες ως δώρο = 11 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.54 USD

6.99 USD
για 7 μήνες 

+ 6 μήνες ως δώρο = 13 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.53 USD

7.99 USD
για 8 μήνες 

+ 7 μήνες, ως δώρο = 15 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.53 USD

8.99 USD
για 9 μήνες 

+ 8 μήνες ως δώρο = 17 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

9.99 USD
για 10 μήνες 

+ 9 μήνες ως δώρο = 19 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

10.99 USD
για 11 μήνες 

+ 10 μήνες, ως δώρο = 21 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

11.99 USD
για 1 χρόνο 

+ 11 μήνες ως δώρο = 23 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 USD

Επισκόπηση
 • Περίοδος ισχύος: 1 έτος
 • Φίλτρα: e-mail των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών» των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 USD
για 1 χρόνο 

ή 0.83 USD ανά μήνα

Επισκόπηση +
V.U.C.A σχεδιαστής δημοσκόπηση
My Name Υποκατηγορία
Λογότυπο μου
 • Φίλτρα: e-mail του συμμετέχοντες στην έρευνα + μία χώρα ή μία γλώσσα
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών των συμμετεχόντων στην έρευνα και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Language)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών» των συμμετεχόντων στην έρευνα και ο μέσος όρος του συνόλου δεδομένων για ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Γλώσσα)
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.99 USD
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.33 USD

4.99 USD
για 3 μήνες 

+ 2 μήνες δώρο = 5 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.99 USD

6.99 USD
για 4 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 7 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.99 USD

7.99 USD
για 5 μήνες 

+ 4 μηνών ως δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.88 USD

9.59 USD
για 6 μήνες 

+ 5 μήνες ως δώρο = 11 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.87 USD

11.19 USD
για 7 μήνες 

+ 6 μήνες ως δώρο = 13 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.86 USD

12.79 USD
για 8 μήνες 

+ 7 μήνες, ως δώρο = 15 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.85 USD

14.39 USD
για 9 μήνες 

+ 8 μήνες ως δώρο = 17 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.84 USD

15.89 USD
για 10 μήνες 

+ 9 μήνες ως δώρο = 19 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.83 USD

17.39 USD
για 11 μήνες 

+ 10 μήνες, ως δώρο = 21 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.82 USD

18.79 USD
για 1 χρόνο 

+ 11 μήνες ως δώρο = 23 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.81 USD

 • Το VUCA είναι ένα ακρωνύμιο - για την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια και για την αναγνώρισή τους εκτός από τις λειτουργίες του τιμολογίου "Poll +" προσφέρει:
 • Δημιουργήστε τη δημοσκόπησή σας (προσθέστε τις ερωτήσεις σας) εκτός από τις πέντε δηλώσεις SDTEST
 • Συλλέξτε απαντήσεις διαφορετικών τύπων: Σύντομη απάντηση, Παράγραφος, Αριθμός, Ένα από τη λίστα, Πλαίσια ελέγχου, Αναπτυσσόμενο μενού, Αναπτυσσόμενο μενού κλίμακας, Πλέγμα πολλαπλών επιλογών, Ημερομηνία και ώρα
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης: Charts, V.U.C.A. έκθεση, πίνακας συσχέτισης (οι ερωτήσεις σας με τα χρώματα του Spiral Dynamics από Student, Spearman)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, V.U.C.A. έκθεση, ο πίνακας συσχέτισης
 • Παραδείγματα παρέχονται από τον σύνδεσμο https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.78 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

5.67 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

7.56 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

9.45 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

11.34 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

13.23 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

15.12 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

17.01 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

18.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

20.8 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

22.69 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

Συγκεντρωτικοί πίνακες
 • λίστα Συγκεντρωτικού Πίνακα Πεδία: Έτος, Μήνας, χρώμα, χώρα, γλώσσα
 • Πεδίο Τιμή: Καταμέτρηση των χρωμάτων
 • Συνοψίζουν Αξίες Από: COUNT
 • Δείτε τιμές Όπως:% των Row Total,% της στήλης Σύνολο,% του Grand Total
 • Γραφήματος: Ναι
 • Εξαγωγή στο MS Excel: Όχι
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.99 USD
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 6.66 USD

29.99 USD
για 3 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 6 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.99 USD

38.99 USD
για 4 μήνες 

+ 5 μήνες δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.33 USD

48.99 USD
για 5 μήνες 

+ 7 μηνών ως δώρο = 12 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.08 USD

58.99 USD
για 6 μήνες 

+ 12 μήνες ως δώρο = 18 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 3.27 USD

68.99 USD
για 7 μήνες 

+ 17 μήνες ως δώρο = 24 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.87 USD

76.99 USD
για 8 μήνες 

+ 22 μήνες, ως δώρο = 30 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.56 USD

86.99 USD
για 9 μήνες 

+ 27 μήνες ως δώρο = 36 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.41 USD

95.99 USD
για 10 μήνες 

+ 32 μήνες ως δώρο = 42 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.28 USD

105.99 USD
για 11 μήνες 

+ 37 μήνες, ως δώρο = 48 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.2 USD

114.99 USD
για 1 χρόνο 

+ 48 μήνες ως δώρο = 60 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.91 USD

V.U.C.A σχεδιαστής δημοσκόπηση
My Name Υποκατηγορία
Λογότυπο μου
 • Το VUCA είναι ένα ακρωνύμιο - για την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια και για την αναγνώρισή τους εκτός από τις λειτουργίες του τιμολογίου "Poll +" προσφέρει:
 • Δημιουργήστε τη δημοσκόπησή σας (προσθέστε τις ερωτήσεις σας) εκτός από τις πέντε δηλώσεις SDTEST
 • Συλλέξτε απαντήσεις διαφορετικών τύπων: Σύντομη απάντηση, Παράγραφος, Αριθμός, Ένα από τη λίστα, Πλαίσια ελέγχου, Αναπτυσσόμενο μενού, Αναπτυσσόμενο μενού κλίμακας, Πλέγμα πολλαπλών επιλογών, Ημερομηνία και ώρα
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης: Charts, V.U.C.A. έκθεση, πίνακας συσχέτισης (οι ερωτήσεις σας με τα χρώματα του Spiral Dynamics από Student, Spearman)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, V.U.C.A. έκθεση, ο πίνακας συσχέτισης
 • Παραδείγματα παρέχονται από τον σύνδεσμο https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.78 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

5.67 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

7.56 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

9.45 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

11.34 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

13.23 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

15.12 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

17.01 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

18.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

20.8 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

22.69 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

My Name Υποκατηγορία
 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
για 1 μήνα 

3.78 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

5.67 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

7.56 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

9.45 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

11.34 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

13.23 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

15.12 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

17.01 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

18.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

20.8 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

22.69 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 USD

Λογότυπο μου
 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 USD
για 1 μήνα 

19.48 USD
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 USD

27.97 USD
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 USD

36.96 USD
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 USD

45.95 USD
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 USD

53.95 USD
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 USD

61.94 USD
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 USD

69.93 USD
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 USD

77.92 USD
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 USD

85.91 USD
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 USD

93.91 USD
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 USD

99.9 USD
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 USD

 • 9
999 USD
για 1 χρόνο 

 • 10
10000 USD
για 1 μήνα 

×
Βρείτε κάποιο λάθος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ σωστή έκδοση ΣΑΣ
Συμπληρώστε το e-mail σας όπως επιθυμείτε
Στείλετε
Ματαίωση
Bot
sdtest
1
Γεια σου! Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, ήδη εξοικειωθείτε με τη δυναμική της σπειροειδούς;