புத்தகத்தை அடிப்படையாக சோதனை «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
ஸ்பான்சர்கள்

பக்கத்தைக் காணோம்!

404
நான் இவ்வழியிலேயே எங்கும் பக்கம் தேடினேன் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை!
அத்தகைய பக்கம் உள்ளது அல்லது அது நீக்கப்பட்டிருக்கும் ஏனெனில் நீங்கள் இங்கே கிடைத்தது.
தேவையான தகவல்களை கண்டுபிடிக்க தளத்தில் மெனு பயன்படுத்தவும்.
×
நீங்கள் ஒரு பிழை
உங்கள் சரியான பதிப்பு முன்மொழிய
விரும்பியபடி உங்கள் மின்னஞ்சல் உள்ளிடவும்
அனுப்புக
ரத்து
Bot
sdtest
1
ஹாய்! நான் உங்களிடம் கேட்கிறேன், நீங்கள் ஏற்கனவே சுழல் இயக்கவியல் தெரிந்திருக்கிறீர்களா?