పుస్తకం ఆధారంగా పరీక్ష «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
స్పాన్సర్లు

పేజీ కనుగొనబడలేదు!

404
నేను ప్రతిచోటా ఈ పేజీ శోధించిన, కానీ దురదృష్టవశాత్తు నేను దానిని కనుగొనేందుకు కాలేదు!
అలాంటి పేజీ ఉంది లేదా తొలగించిన ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ వచ్చింది.
దయచేసి అవసరమైన సమాచారాన్ని కనుగొనేందుకు సైట్ మెను ఉపయోగించడానికి.
×
మీరు ఒక దోషాన్ని
మీ సరైన VERSION ప్రపోజ్
కోరుకున్నట్లు మీ ఇ-మెయిల్ ఎంటర్
పంపు
రద్దు చేయండి
Bot
sdtest
1
హాయ్! నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీకు ఇప్పటికే స్పైరల్ డైనమిక్స్ గురించి బాగా తెలుసా?