පොත පදනම් ටෙස්ට් «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
අනුග්රාහකයන්

පිටුව සොයා ගැනීමට නොහැකි විය!

404
මම හැම තැනම මෙම පිටුව සොයා, නමුත් අවාසනාවකට මෙන් මම එය සොයාගත නොහැකි විය!
ඔබ මෙහි පැමිණියේ එවැනි පිටුව නොමැති නිසා හෝ එය මකා දමා ඇත.
ඒ සඳහා අවශ්ය තොරතුරු සොයා ගැනීමට වෙබ් අඩවිය මෙනුව භාවිතා කරන්න.
×
දෝෂයක් ඔබව සොයා
ඔබේ නිවැරදි නිකුතුවට යෝජනා කරනවා
කැමති පරිදි ඔබගේ ඊ-තැපැල් ඇතුලත් කරන්න
යැවීමේ
අවලංගු කරන්න
Bot
sdtest
1
ආයුබෝවන් කොහොම ද! මම ඔබෙන් අහන්නම්, ඔබ දැනටමත් සර්පිලාකාර ගතිකතාවයන් ගැන හුරුපුරුදුද?