китап нигезләнгән тест «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Иганәчеләр

Бит табылмады!

404
Мин бөтен җирдә бит эзләдек, ләкин, кызганычка каршы, мин аны тапмаслар мөмкин!
юк мондый бит, яисә ул бетерелгән иде, чөнки монда.
кирәкле мәгълүматны табу Сайтның менюсы куллана итегез.
×
СЕЗ хата ТАП
СИНЕҢ Дөрес версиясе тәкъдим
теләгән кебек e-mail керегез
җибәрер
туктау
Bot
sdtest
1
Сәлам анда! Мин сездән сорыйм, сез спираль динамика белән танышасызмы?